TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
Sdružené subjekty
http://www.tjprestice.wz.cz/subjekty.html

© 2019 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
 
 
 

Sdružené oddíly a kluby

Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. sdružuje v 17 oddílech a klubech je sdruženo více než 900 členů z toho téměř 400 v mládežnické kategorii.  Sdružené oddíly a kluby pracují samostatně a mají své výbory v čele s předsedy. Sdružené oddíly a kluby provozují svoji sportovní činnost na sportovištích Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. (dvě travnatá fotbalová hřiště, hřiště národní házené s umělým povrchem, sportovní hala, kuželna, areál KČT) a ve volné přírodě.

Financování činnosti sdružených subjektů

Finanční prostředky sdružených subjektů jsou evidovány samostatnou analytikou v rámci pokladny a bankovního účtu TJ Přeštice z.s.  O výši prostředků na těchto podúčtech jsou oddíly a kluby informovány jednou měsíčně. Hotovostní operace probíhají prostřednictvím pokladny TJ Přeštice z. s., požadavky na bezhotovostí převody, přípravu darovacích a reklamních smluv popř. fakturaci za reklamní smlouvy jsou předávány přímo hospodáři TJ Přeštice z. s..

Úřední hodiny pokladní služby:
ČTVRTEK - 18:30 - 19:30 h, kancelář TJ Přeštice z. s.