TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
Finanční podpora
http://www.tjprestice.wz.cz/finan-n-podpora.html

© 2019 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
 
 
 

Finanční podpora a dotace

Přehled o dotacích a finanční podpoře podléhající zveřejnění:

2019

MŠMT - Program MŮJ KLUB - Rozhodnutí č. 502019_2B_1080 - 975.150,- Kč

2018

MŠMT - Program MŮJ KLUB - Rozhodnutí č. 502018_2B_2676 - 798.500,- Kč

2017

MŠMT - Program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech - Rozhodnutí č. 502017_8_1945 - 736.000,- Kč

2016

MŠMT - Program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech - Rozhodnutí č. 502016_8_1581_A - 353.000,- Kč

Hodnotící zpráva k čerpání státních neinvestičních prostředků (ze dne 31.5.2017)